EmoBCSMSlave: “I’m a shy guy”
EmoBCSMSlave: "I'm a shy guy"